Klarna tysklnad

Finns det någon speciell anledning eller regler som gör att klarna addonen eller klarna ger olika address-resultat för Tyskland mot Sverige och Norge?

Syftar till husnummer/housenumber som i Klarna V2 inte är med i adressen utan bara i fältet husnummer medan det i Klarna V3 kommer både i gata och husnummer i adressfälten och husnummer kommer också i husnummerfältet

För Sverige och Norge fungerar adresserna på samma sätt i V2 och V3 dvs gata och husnummer kommer ihopslaget i adressfältet.

Vi har den senaste versionen av klarna addonet som gick att ladda ner igår.

Litium version: Litium 5.6.9

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.